+

آموشن

آموشن میخواد آموزش رو با موشن گرافی درهم کنه تا بتونه یادگیری رو شیرین تر و آسان تر کنه

حتما میپرسید موشن چیه؟ موشن یعنی حرکت ، پس تمام درسهای شمارو به صورت تصاویر انیمیشن و گرافیکی متحرک درآوردیم. آموشن میخواد مطمئن باشه که بچه ها و دانش آموزان بعد از دیدن فیلم های آموزشی شون درسارو یاد گرفتن پس به خاطر همین ما قسمتی داریم داخل اپلیکیشن که برای دانش آموزان به انتخاب خودشون تو تموم درس ها تمرین طرح میکنه و یه جورایی آزمون هایی هست که سنگ محک میشود.

همه جا در دسترس

تازه آموشن برای دیستانی ها قسمتی داره که میتونه به کمک پدر و مادر ها بیاد و هم برای دانش آموزان کمک باشه حتما میپرسید چرا؟ این بخش املاساز هم هست که شما میتونید تو تمام درس ها برای خودتان لغت انتخاب کنید و خانم معلم داخل اپلیکیشن برای شما دیکته بگه و تازه اگه غلط داشتید واستون سرمش بزنه تا با تمرین بیشتر نمره 20 بگیرید.